Dovolte mi, abych vás pozval na závěrečný seminář projektu Otazníky zdraví, který je určen pro učitele zapojených škol.

V jeho první části proběhne akreditovaný seminář Zdravé zuby jehož cílem je:

  • zvýšit kompetence pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti zubního zdraví
  • seznámit s aktuálními infornacemi z oblasti výchovy ke zdraví
  • předat aktuální informace o zubním zdraví mladé generace v ČR
  • prezentovat celý výukový program v jeho plné šíři, včetně Internetového zpracování a soutěže pro děti a pro školy
  • představit podrobný metodický návod, jak s celým programem pracovat v běžné výuce na prvním stupni ZŠ, případně co využít i na II stupni ZŠ
  • seznámit s možnými didaktickými postupy v rámci interaktivní práce se žáky
  • nabídnout účastníkům další materiály, které s preventivní péčí o chrup souvisí
  • zhodnocení projektu Otazníky zdraví – Klíčová aktivita KA02 ZDRAVÉ ZUBY

V další části proběhne předání metodiky a zhodnocení klíčové aktivity KA03  Cyklista pod lupou a seznámíme vás s výsledky měření fyzické aktivity, které proběhlo v rámci KA04.

Seminář proběhne 9. června 2015 v Lidovém domě v Litomyšli, adresa: Bělidla 392, Litomyšl. Registrace účastníků začíná 8,30 hod., program proběhne od 9 do 16 hodin.

Semináře se mohou zúčastnit až tři zástupci z každé školy a mohou to být i učitelé dosud nezapojení do projektu Otazníky zdraví.
Na seminář je nutné se zaregistrovat nejpozději do 28. května. Děkujeme.

registrace_button

Podrobný program můžete stáhnout zde:

Program Semináře 9 června V Litomyšli (474.2 KiB, 556 downloads)

Pozvánka na závěrečný seminář pro učitele zapojených škol