[accordion title=“Organizační tým“ state=“close“]

Ing. Ivo Janeček, manažer projektu

ijanecek@boxed.cz, tel: 603 52 62 43

 

Ivana Zieglerová, finanční manažerka

izieglerova@boxed.cz, tel. 777 275 619

 

Zdeněk Hruška, odborný garant ICT

zhruska@boxed.cz, tel 606 071 365

[/accordion]

[accordion title=“KA02 Zdravé zuby“ state=“close“]

PaedDr. Lenka Kubrichtová, metodik, odborný garant, lektor

lkubrichtova@gmail.com, tel. 603 257 491

Bc. Jitka Kovářová, odborný garant

jkovarova@boxed.cz, tel. 606 069 068

[/accordion]

[accordion title=“KA03 Otazníky cyklisty“ state=“close“]

Ing. Otakar Švec, metodik

besip_pa@centrum.cz, tel. 605 071 650

Ing. Vendulka Cidlinová,  odborný garant a lektor

vendulac@seznam.cz, tel. 602 180 780

[/accordion]

[accordion title=“KA04 Fyzická zdatnost“ state=“close“]

PhDr. Martin Musálek, Ph.D., odborný řešitel

Mgr. Jan Horák, odborný řešitel

Bc. Jaroslav Kubricht, odborný garant, metodik

jaroslavkubricht@gmail.com, tel. 606 359 819

Mgr. Štěpán Kanov, lektor

 

[/accordion]