zubyZveme vás na seminář k ukončení projektu Otazníky zdraví – možnosti zvyšování zdravotní gramotnosti dětí a mládeže, který probíhá v tomto školním roce na 25 školách v Pardubickém kraji.

Smyslem závěrečného semináře je předat Vám metodiky v oblasti zubního zdraví, cyklistiky a zvyšování fyzické aktivity tak, abyste na svých školách mohli uskutečnit klíčové aktivity našeho projektu. Seznámíme Vás i s aplikacemi pro tablety a další dotyková zařízení, které jsme pro podporu výuky vytvořili. V průběhu semináře účastníky seznámíme i s výsledky unikátního měření fyzické zdatnosti zúčastněných dětí. Na toto téma proběhnou např. přednášky s názvy Dlouhodobé změny tělesné výšky a hmotnosti českých dětí a adolescentů; prevalence obezity a Fyzická zdatnost a somatická stránka žáků ZŠ i SŠ aneb obraz společnosti: může být ještě hůř?

Seminář je určen pracovníkům škol a dalších zařízení z Pardubického kraje (můžete vyslat více účastníků). Počet účastníků je omezen, proto je třeba se na seminář zaregistrovat.

Seminář proběhne 16. června 2015 v sále Jana Kašpara, Reálka Pardubice, adresa: Komenského nám. 125.  Jejich webové stránky najdete zde.

Registrace účastníků začíná 8,30 hod., program proběhne od 9 do 15 hodin.
Na seminář je nutné se zaregistrovat abychom mohli objednat občerstvení.. Děkujeme.

registrace_button

 

Seminář pro učitele škol a dalších zařízení Pardubického kraje