[accordion title=“KA01 Zahájení projektu a semináře pro učitele“ state=“close“]
V rámci této klíčové aktivity musí proběhnout přípravné práce, příprava vzdělávacích programů, didaktických pomůcek. Bude pořízeno technické vybavení, počítáno je s výběrových řízením. V rámci této aktivity proběhnou všechny semináře pro pedagogy škol, které se účastní projektu (pro učitele zdravotní výchovy, dopravní výchovy a tělesné výchovy).
[/accordion]
[accordion title=“KA02 Zdravé zuby“ state=“close“]
Výstupem klíčové aktivity bude 62 seminářů pro žáky 4. a 5. ročníku ZŠ Podpořeno bude 700 žáků.
Přínos pro cílovou skupinu:

 • získá anebo si posílí pozitivní postoje k zubnímu zdraví a tím přispěje ke zlepšení zubního zdraví této věkové kategorie
 • přijme takový životní styl, který bude základem zdravého a hodnotného života dospělosti s akcentem na zubní zdraví
 • zopakuje si problematiku zubního zdraví interaktivním způsobem, za použití nové formy práce s interaktivní tabulí a tablety
 • naučí se pracovat s novou aplikací ZDRAVÉ ZUBY na interaktivní tabuli, mobilních dotykových zařízeních a v prostředí e-learningu, a tím získá dovednost ji používat posílí dovednosti z oblasti informačních a komunikačních technologií
 • upevní si techniku čištění zubů formou práce na modelech chrupu při skupinové práci přispějeme k osobnostnímu

[/accordion]
[accordion title=“KA03 Cyklista pod lupou“ state=“close“]
Vzdělávací a výchovné cíle

 • cyklista pod lupou interaktivním způsobem za použití nové formy práce s interaktivní tabulí a tablety bude upevňovat a rozvíjet již získané vědomosti, dovednosti a návyky účastníka silničního provozu, chodce i cyklisty
 • poznávat vztahy mezi všemi účastníky, uvědomovat si je učit se bezpečnému chování i v krizových situacích
 • seznámit se se správnou výbavou kola a vhodným oblečením pro cyklisty, včetně doplňkové výbavy pro bezpečnější jízdu
 • vštípit si a vyzkoušet si první předlékařskou pomoc
 • naučit žáky pracovat s novou aplikací Cyklista pod lupou na interaktivní tabuli a na tabletech, a tím získat dovednost ji používat
 • posílit i dovednosti z oblasti informačních a komunikačních technologií
 • přispět k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáků,což skupinová práce a řešení problémů při používání nové aplikace nabízí

Výstupem klíčové aktivity bude 62 seminářů pro žáky 4. a 5. ročníku ZŠ Podpořeno bude 700 žáků.
[/accordion]
[accordion title=“KA04 Fyzická zdatnost“ state=“close“]
Organizace tohoto bloku bude od předcházející dvojice výrazně odlišná. Rozdíl především vyplývá ze skutečnosti, že bude vyžadovat soustavnou práci po celý školní rok. Celkem se ve 45 třídách vybraných škol uskuteční 5 seminářů, celkem 225 seminářů. Bude podpořeno 500 žáků 4. ročníků ZŠ a 1. ročníků SŠ.

 1. Úvodní testování žáků, v rámci zjišťování počátečního stavu fyzické zdatnosti (průběžná supervize odborného garanta po celou dobu trvání aktivity)
 2. Tréninkový plán pro dlouhodobou podporu a rozvoj fyzické zdatnosti
 3. Závěrečné testování žáků, v rámci zjišťování efektivity tréninkového plánu a jeho vlivu na stav fyzické zdatnosti

Vzdělávací a výchovné cíle:

 • posílit pozitivní postoje dětí mladšího školního věku k fyzické zdatnosti a tím přispět ke zlepšení zdraví této věkové kategorie
 • vést je k přijetí takového životního stylu, který bude základem zdravého a hodnotného života v dospělosti s akcentem na fyzickou zdatnost
 • podpořit zdravou soutěživost v oblasti, kterou mohou žáci ovlivnit sami
 • posílit dovednosti z oblasti pohybových aktivit přispět k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáků, což skupinová práce a řešení problémů při vzájemné pomoci u testování nabízí

[/accordion]
[accordion title=“KA05 Závěr projektu“ state=“close“]
Závěrečný seminář pro učitele, ředitele i další pracovníky ze škol Pardubického kraje

 • 50 osob
 • květen 2015

Program

 1. Zhodnocení průběhu celého projektu, příspěvky a zkušenosti účastníků
 2. Závěrečné zhodnocení kompletních výsledků a jejich prezentace, rozdíly mezi zúčastněnými školami, vliv dlouhodobého tréninkového procesu na výsledky
 3. Zhodnocení možnosti dalšího pokračování projektu, návrhy a nová řešení, diskuse

[/accordion]