Pernicová-300x216Úvodním seminářem pro ředitele škol a učitele tělesné výchovy a za přítomnosti paní ing. Jany Pernicové, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje, zodpovědné za školství, kulturu a památkovou péči, byl v úterý 30. 9. 2014 zahájen projekt Otazníky zdraví – možnosti zvyšování zdravotní gramotnosti dětí a mládeže.
Projekt je realizován na území Pardubického kraje a je určen pro žáky základních a středních škol. Aktivit projektu, které jsou zaměřeny na péči o zubní zdraví, dopravní výchovu a zvyšování tělesné zdatnosti, se zúčastní dohromady 700 žáků 25 škol.
Projekt začíná v září a bude probíhat po celý školní rok. Realizátoři v jeho průběhu postupně navštíví všech 25 partnerských škol, kde v rámci Týdnů pro zdraví budou realizovat výše uvedené aktivity. Inovací projektu je zapojení moderních informačních technologií do výuky pro zdraví a do dopravní výchovy.
Kromě nejdůležitějších informací o projektu si účastníci semináře s sebou odnesli pomůcky, které byly v projektu pořízeny a na kterých budou realizovány některé aktivity projektu.
Realizátorem projektu Otazníky zdraví je společnost BOXED, s.r.o.

Projekt Otazníky zdraví zahájil v Litomyšli